PRICE SHEET

Door Hanger Print & Distribution

3.5" X 8.5"

Double Sided Content + Distribution= $1,177.24

Single Sided Content + Distribution= $1,137.66  

5,000

Double Sided Content + Distribution= $2,278.87

Single Sided Content + Distribution =$2,182.77

10,000

Double Sided Content + Distribution=$3,418.19

Single Sided Content + Distribution =$3,265.56

15,000

Double Sided Content + Distribution= $4,554.68

Single Sided Content + Distribution =$4,345.53

20,000

Double Sided Content + Distribution=$5,688.34

Single Sided Content + Distribution =$5,422.68

25,000

4.25" X 11"

Double Sided Content + Distribution=$1,224.07 

Single Sided Content + Distribution =$1,195.65

5,000

Double Sided Content + Distribution=$2,351.94 

Single Sided Content + Distribution =$2,265.78

10,000

Double Sided Content + Distribution=$3,517.68 

Single Sided Content + Distribution =$3,373.77

15,000

Double Sided Content + Distribution=$4,680.73 

Single Sided Content + Distribution =$4,479.10

20,000

Double Sided Content + Distribution=$5,841.12 

Single Sided Content + Distribution =$5,581.75

25,000

5.5" X 17"

Double Sided Content + Distribution=$1,588.63 

Single Sided Content + Distribution =$1,531.78

5,000

Double Sided Content + Distribution=$3,058.86 

Single Sided Content + Distribution =$2,948.73

10,000

Double Sided Content + Distribution=$4,554.79 

Single Sided Content + Distribution =$4,391.35

15,000

Double Sided Content + Distribution=$6,045.36 

Single Sided Content + Distribution =$5,828.63

20,000

Double Sided Content + Distribution=$7,530.62 

Single Sided Content + Distribution =$7,260.59

25,000

Flyer Print & Distribution

Double Sided Content + Distribution=$1,072.07

Single Sided Content + Distribution =$1,043.65

Double Sided Content + Distribution=$2,022.49

Single Sided Content + Distribution =$1,915.90

Double Sided Content + Distribution=$2,057.44 

Single Sided Content + Distribution =$1,971.28

Double Sided Content + Distribution=$1,294.13

Single Sided Content + Distribution =$1,237.28

Double Sided Content + Distribution=$1,596.13 

Single Sided Content + Distribution =$1,528.30

Double Sided Content + Distribution=$3,090.18

Single Sided Content + Distribution =$2,946.27

Double Sided Content + Distribution=$2,479.36

Single Sided Content + Distribution =$2,369.23

Double Sided Content + Distribution=$3,709.29 

Single Sided Content + Distribution =$3,545.85

Double Sided Content + Distribution=$2,843.55

Single Sided Content + Distribution =$2,775.72

Double Sided Content + Distribution=$3,554.15

Single Sided Content + Distribution =$3,447.56

Double Sided Content + Distribution=$4,125.14

Single Sided Content + Distribution =$4,057.31

Double Sided Content + Distribution=$5,110.94 

Single Sided Content + Distribution =$5,004.35

Double Sided Content + Distribution=$4,120.23 

Single Sided Content + Distribution =$3,918.60

Double Sided Content + Distribution=$5,147.62

Single Sided Content + Distribution =$4,888.25

Double Sided Content + Distribution=$4,933.86 

Single Sided Content + Distribution =$4,717.13

Double Sided Content + Distribution=$6,153.12 

Single Sided Content + Distribution =$5,883.09

Double Sided Content + Distribution=$5,390.91

Single Sided Content + Distribution =$5,323.08

Double Sided Content + Distribution=$6,640.85 

Single Sided Content + Distribution =$6,573.02

Double Sided Content + Distribution=$6,642.86

Single Sided Content + Distribution =$6,536.27

Double Sided Content + Distribution=$8,149.90

Single Sided Content + Distribution =$8,043.31

5.5" x 8.5"
8.5" x 11"
8.5" x 14"
11" x 17"

5,000

5,000

5,000

5,000

10,000

10,000

10,000

10,000

15,000

15,000

15,000

15,000

20,000

20,000

20,000

20,000

25,000

25,000

25,000

25,000

Postcard Print & Distribution
4" x 6"

Double Sided Content + Distribution=$1,137.28 

Single Sided Content + Distribution =$1,100.80

5,000

Double Sided Content + Distribution=$2,138.08 

Single Sided Content + Distribution =$2,078.80

10,000

Double Sided Content + Distribution=$3,186.14 

Single Sided Content + Distribution =$3,104.98

15,000

Double Sided Content + Distribution=$4,231.47 

Single Sided Content + Distribution =$4,129.33

20,000

Double Sided Content + Distribution=$5,274.06 

Single Sided Content + Distribution =$5,151.86

25,000

5" x 7"

Double Sided Content + Distribution=$1,229.05 

Single Sided Content + Distribution =$1,195.80

5,000

Double Sided Content + Distribution=$2,331.50 

Single Sided Content + Distribution =$2,258.35

10,000

Double Sided Content + Distribution=$3,480.63 

Single Sided Content + Distribution =$3,368.91

15,000

Double Sided Content + Distribution=$4,626.43 

Single Sided Content + Distribution =$4,477.47

20,000

Double Sided Content + Distribution=$5,768.90 

Single Sided Content + Distribution =$5,584.03

25,000

Door Hanger Print Only 
3.5" x 8.5"
4.25" x 11"
5.5" x 17"

Single Sided Content=

 

Double Sided Content=

$302.80 + shipping                                $363.84 + shipping                                          $717.66 + shipping                            

$344.46 + shipping                                 $393.76 + shipping                                          $777.50 + shipping

5,000
10,000

Single Sided Content=

 

Double Sided Content=

$613.44 + shipping                                  $700.82 + shipping                                         $1,419.72 + shipping                            

$714.60 + shipping                                  $791.52 + shipping                                           $1,535.64 + shipping

15,000

Single Sided Content=

 

Double Sided Content=

$911.12 + shipping                                    $1,025.02 + shipping                                       $2,096.16 + shipping                            

$1,071.78 + shipping                                $1,176.50 + shipping                                        $2,268.20 + shipping

20,000

Single Sided Content=

 

Double Sided Content=

$1,205.82 + shipping                              $1,346.42 + shipping                                       $2,766.98 + shipping                            

$1,425.98 + shipping                              $1,558.66 + shipping                                       $2,995.12 + shipping

25,000

Single Sided Content=

 

Double Sided Content=

$1,497.56 + shipping                                $1,665.00 + shipping                                      $3,432.20 + shipping                            

$1,777.20 + shipping                                 $1,938.02 + shipping                                      $3,716.44 + shipping

Flyer Print Only 
5,000

Single Sided Content=

 

Double Sided Content=

  $203.84 + shipping                   $407.66 + shipping                  $714.00 + shipping                   $1,122.00 + shipping                  

   $233.76 + shipping                    $467.50 + shipping                 $785.40 + shipping                  $1,234.20 + shipping

15,000

Single Sided Content=

 

Double Sided Content=

  $575.02 + shipping                   $1,206.16 + shipping                  $1,744.54 + shipping              $2,741.42 + shipping                  

   $726.50 + shipping                    $1,378.20 + shipping                $1,815.94 + shipping .             $2,853.62 + shipping

10,000

Single Sided Content=

 

Double Sided Content=

  $390.82 + shipping                   $809.72 + shipping                  $1,237.60 + shipping               $1,944.80 + shipping                  

   $481.52 + shipping                    $925.64 + shipping                  $1,309.00+ shipping               $2,057.00 + shipping

25,000

Single Sided Content=

 

Double Sided Content=

  $935.00 + shipping                   $1,982.20+ shipping                  $2,708.44 + shipping          $4,256.12 + shipping                  

  $1,208.02 + shipping                    $2,266.44 + shipping                 $2,779.84 + shipping .         $4,368.32 + shipping

20,000

Single Sided Content=

 

Double Sided Content=

  $756.42 + shipping                   $1,596.98 + shipping                  $2,234.82 + shipping              $3,511.86 + shipping                  

   $968.66 + shipping                  $1,825.12 + shipping                    $2,306.22 + shipping             $3,624.06 + shipping

5.5" x 8.5"
8.5" x 11"
8.5" x 14"
11" x 17"